حوزه‌های پزشکی و سلامت یکی از حوزه هایی است که در ایران رشد چشمگیری در سالیان گذشته داشته است. برگزاری دوره‌های شاخه پزشکی با توجه به محدودیتهای چند سال اخیر یکی از معضلات متخصصان این حوزه بوده است. نوین پارسیان با شناسایی این خلاء و معرفی دوره‌های مرتبط با این حوزه و برگزاری آنها با شرایط مطلوب در ایران سعی در برطرف کردن این خلاء دارد. این دپارتمان شامل بخشهای زیر است:

  • پزشکی
  • زیبایی
  • طب سنتی
  • تغذیه
  • روانشناسی