تماس با ما

در صورت وجود هرگونه سوال یا مشکل میتوانید با استفاده از راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید.

تلفن: 05138459273 و 05138448460

تلفن همراه: 09333003314 و 09190613363

ایمیل: info@learn4good.ir

همچنین در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت میتوانید موضوع خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید.


استثناء - Class 'core_calendar\type_factory' not found

اطلاعات بیشتر در بارهٔ این خطا

Debug info:
Error code: generalexceptionmessage
Stack trace:
  • line 2237 of /lib/moodlelib.php: Error thrown
  • line 92 of /mod/page/view.php: call to userdate()