دوره‌های آنلاین

آموزش آنلاین چیست؟

آموزش آنلاین، یادگیری برنامه ریزی شده ای است که در آن معمولاً یادگیری و آموزش در محیط های جدا از هم صورت می گیرند. به همین دلیل آموزش آنلاین، به تکنولوژی های ارتباطی و نهادی برای طراحی و برنامه ریزی آموزش نیازمند است. یادگیری آنلاین فقط بر روی نیاز های یاد گیرنده برای رابطه با مدرس تمرکز می کند، درحالی که آموزش آنلاین باید شامل دو طرف ارتباط، یعنی مدرس و یاد گیرنده باشد.
آموزش آنلاین متدی نوین برای طراحی، تدوین، عرضه و ارزشیابی آموزش است که از توانایی ها و امکانات الکترونیکی برای یاری به یادگیری بهره می گیرد.آموزش الکترونیکی متد آموزشی است که از زمان پیدایش اینترنت و رشد این پدیده فن اوری و استفاده از توانایی های آن ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل یافته متد آموزش از راه دور و مجازی و برطرف کننده احتیاجات انسان‌های دانش طلب و خواهان یادگیری است به ویژه اینکه وقت و مکان در این شیوه آموزشی تماما اختیاری است. آموزش الکترونیکی امروزه توجه بسیاری از مدرسین و موسسات آموزشی را به خود جلب نموده و از مباحث و مصارف بسیار اساسی و پرطرفدار در اینترنت است. 

دوره‌های آنلاین نوین پارسیان

مجموعه نوین پارسیان با توجه به مزایای استفاده از سیستمهای آموزش آنلاین برای متقاضیان و دانش پژوهان ایرانی بر این شد با ایجاد ارتباط با برترین مراکز آموزشی در سطح بین المللی دوره‌هایی را که نیاز به امکانات سخت افزاری خاص و الزام به حضور مدرس و دانشجو ندارند را به صورت آنلاین و به صورت ارتباط زنده بین استاد و دانشجو از طریق پلتفرم آموزشی خود ایجاد کند.

با استفاده از سیستم آموزش آنلاین ما قادر خواهید بود جلسات درس را به صورت زنده پیگیری نمایید و سوالات و مشکلات خود را با استاد مربوطه مطرح نمایید. این روش با استفاده از سیستم ویدئو کنفرانس موجب میشود تفاوت چندانی با روش آموزش حضوری حس نکنید.


استثناء - Class 'core_calendar\type_factory' not found

اطلاعات بیشتر در بارهٔ این خطا

Debug info:
Error code: generalexceptionmessage
Stack trace:
  • line 2237 of /lib/moodlelib.php: Error thrown
  • line 92 of /mod/page/view.php: call to userdate()