معماری رشته‌ای گسترده با بخشهای متنوع است و نیاز به ارائه آموزشهای نوین در حوزه معماری برای متخصصین و فارغ التحصیلان دانشگاهی این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. دپارتمان معماری با هدف ارائه این آموزشها و کمک به ارتقای سطح کیفی متخصصین حوزه معماری راه اندازی شده است و شامل بخشهای زیر می‌باشد:

  • معماری داخلی
  • مسکن
  • معماری ایرانی و اسلامی
  • معماری مناظر
  • مدیریت پروژه و ساخت
  • نرم افزارهای معماری