هدف دپارتمان زبان‌های خارجی آموزش و توسعه زبان‌های خارجی برای اقشار مختلف جامعه از جمله متخصصین، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمین و اساتید، کودکان و نوجوانان و آماده سازی آنها برای گذراندن آزمونهای بین المللی زبان و رسیدن به استانداردهای روز دنیا در زمینه زبان‌های خارجی می‎باشد. دپارتمان زبان شامل گروه‌های آموزشی زیر است:

  • انگلیسی
  • آلمانی
  • فرانسه
  • اسپانیایی
  • ماندارین (چینی)
  • عربی

همچنین دپارتمان زبان‌های خارجی به جهت اهمیت بحث آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه آموزش زبان انگلیسی بخش ویژه کودکان و نوجوانان را راه‌اندازی کرده است.