در این دوره که به مدت 3 ماه برگزار می‌گردد ضمن آشنایی کامل با TCP نهایتا با پشت سر گذاشتن آزمون میتوانید مدرک خود را با تایید رسمی دریافت نمایید.

زبان فارسی
تاریخ شروع 97/2/20
طول دوره 45 روز
محل برگزاری تهران
ظرفیت 30 نفر